Religia

   Nasz katecheta, Pan Jan, przyniósł na zajęcia religii obrazki z wizerunkami świętych i Pana Jezusa. Wzbudziły one wielką ciekawość uczniów.