W Szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski. Każdego roku uczniowie wybierają przewodniczącego klasy, a następnie przeprowadzamy wybory do samorządu szkolnego. W roku szkolnym 2021/2022 w jego skład wchodzą: