POMOC PRAWNA – PORADY OBYWATELSKIE – MEDIACJA

 

REKRUTACJA – PROCEDURA

ZARZADZENIE_REKRUTACJA

 

SPOTKANIE 24 MARCA BR.

Razem z Fundacją „Dla Nich”, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, PIKONI oraz OPS Białołęka zapraszamy na prezentację Programu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”. Spotkanie odbędzie się na platformie Teams w dniu 24.03 o godzinie 16.00. Na spotkaniu powiemy, jak przebiega proces rekrutacji oraz jakie wsparcie i korzyści może uzyskać uczestnik tego programu. Jeżeli martwi  Cię przyszłość Twojego dziecka lub podopiecznego dołącz do spotkania. Można to zrobić w każdej chwili jego trwania. Szczegóły przekażemy drogą mailową.

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

ZUS

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która rozszerza uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18. r. ż.

PIKONI