WAWER

ul. Bronowska 18
03-995 Warszawa

tel. 22 666 08 77 wew. 700

szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Szkoła Podstawowa Niepubliczna – tel. 501 938 910
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – tel. 503 807 322