Białołęka

dyrektor – Jarosław Rola
wicedyrektor – Monika Kłykocińska
AKTUALNOŚCI – BIAŁOŁĘKA

OFERTA PRACY
NA ROK SZKOLNY 2024/25

Wawer

dyrektor – Jarosław Rola
wicedyrektor – Agata Lipert
AKTUALNOŚCI – WAWER

Stawiamy na
integrację!

Oferta naszej szkoły skierowana jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, sprzężoną z inną niepełnosprawnością w obrębie ruchu, wzroku, słuchu lub z autyzmem. Nasi uczniowie realizują podstawę programową w ramach zajęć edukacyjnych w klasie oraz zajęć prowadzonych przez specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów oraz terapeutów Integracji Sensorycznej. Szczególny nacisk kładziemy na opracowanie i realizację Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. W godzinach popołudniowych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej.
Organem prowadzącym nasze placówki jest Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami.

BIAŁOŁĘKA

ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa

tel. 22 666 08 77 wew. 100

kom. 502 237 211

szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Szkoła Podstawowa Niepubliczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

 

WAWER

ul. Bronowska 18
03-995 Warszawa

tel. 22 666 08 77 wew. 700

szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Szkoła Podstawowa Niepubliczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami – tel. 501 938 910
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami – tel. 503 807 322