Wychowawca: Szappanos Bartłomiej

Nauczyciel wspierający: Miros Agnieszka