Nasze placówki są przystosowane i wyposażone zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych

 

Szkoła znajduje się przy ulicy Bronowskiej 18 w dzielnicy Wawer. Mieści się w nowoczesnym trzypiętrowym budynku.

  • zlokalizowana jest na ogrodzonej i zamykanej bramą działce
  • dysponuje miejscami parkingowymi na wydzielonym terenie
  • dysponuje ogródkiem pełniącym funkcję wypoczynku i miejsca plenerowych uroczystości.

Architektoniczne udogodnienia w budynku to m.in.:

  • zewnętrzny podjazd dla wózków
  • wewnątrz winda
  • toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami specjalistycznymi:

  • salą rehabilitacyjną przystosowaną do prowadzenia zajęć Integracji sensorycznej
  • gabinetami logopedycznymi
  • gabinetami indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
  • pracownią EEG Biofeedback
  • tablicą interaktywną, specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem ułatwiającymi obsługę komputera
  • gabinetem psychologa
  • gabinetem pielęgniarki szkolnej
  • kuchnią
  • wielofunkcyjną aulą
  • salkami czynności pielęgnacyjnych

Sale lekcyjne wyposażone są w:

  • odpowiednio dostosowane stanowiska pracy uczniów (regulowane, mobilne stoliki z blatami umożliwiającymi prawidłową postawę przy pracy, z podpórkami pod łokcie, z ogranicznikami ułatwiającymi utrzymanie porządku na stoliku, z folią antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się przedmiotów na ławkach),
  • stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu do dyspozycji nauczyciela i uczniów,
  • sprzęt audiowizualny – odtwarzacz cd i magnetofon,
  • pomoce dydaktyczne przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci (np. laminowane karty pracy, przedmioty o fakturowych powierzchniach);
  • pomoce do niewerbalnej komunikacji (indywidualnie projektowane i wykonywane książki komunikacyjne z symbolami PCS i piktogramami, tablice literowe, tablice tematyczne, kalendarze dnia, system oznaczeń ułatwiających orientację w pomieszczeniach, komunikatory elektroniczne),
  • relaksacyjnie zaaranżowane kąciki do odpoczynku.