DYREKTOR SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH PRZY FPLzN
Jarosław Rola
j.rola@superszkoly.edu.pl


WICEDYREKTOR SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH PRZY FPLzN w WAWRZE
Agata Lipert
a.lipert@superszkoly.edu.pl


WICEDYREKTOR SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH PRZY FPLzN na BIAŁOŁĘCE
Monika Kłykocińska
m.klykocinska@superszkoly.edu.pl


ADRESY SŁUŻBOWYCH KONT POCZTOWYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH PRZY FPLzN

 

 

1.

Antczak Paweł 

 

fizjoterapeuta

p.antczak.@superszkoly.edu.pl

 

2. Baranowski Jan

 

katecheta

j.baranowski@superszkoly.edu.pl

 

3.

 

Bugalski Krzysztof 

 

asystent 

 

k.bugalski@superszkoly.edu.pl

 

4. Chwalczuk Faustyna wychowawca  f.chwalczuk@superszkoly.edu.pl 
5. Gawryszewska Aleksandra psycholog  
6. Gepchard Dariusz pracownik administracyjny   d.gepchard@superszkoly.edu.pl
7. Gepchard Paula pracownik administracyjny  
p.gepchard@superszkoly.edu.pl
8. Juszkiewicz Justyna asystent
j.juszkiewicz@superszkoly.edu.pl
9. Kaliszewska Dagmara wychowawca d.kaliszewska@superszkoly.edu.pl
10. Kałas Lucyna wychowawca l.kalas@superszkoly.edu.pl

11.
Kiełkiewicz Agnieszka wychowawca
a.kielkiewicz@superszkoly.edu.pl
12. Kłosowski Piotr asystent p.klosowski@superszkoly.edu.pl
13. Koman Dorota nauczyciel,
reedukator
 
d.koman@superszkoly.edu.pl
14. Krychta Paulina wychowawca p.krychta@superszkoly.edu
15. Lenartowicz Marzena   asystent m.lenartowicz@superszkoly.edu
16. Lipert Agata
wicedyrektor,
fizjoterapeuta
a.lipert@superszkoly.edu 
17.

Werner Małgorzata

fizjoterapeuta

 

 


18.

Majewski Zdzisław
pracownik administracyjny 
z.majewski@superszkoly.edu.pl
19. Mędrzak Katarzyna  logopeda  
20. Miros Agnieszka wspierający nauczyciel a.miros@superszkoly.edu.pl

 

21.

Możdżeńska Marzena asystent,
opiekun medyczny

 

m.mozdzeńska@superszkoly.edu.pl

22. Niziuk Jarosław pracownik administracyjny  j.niziuk@superszkoly.edu
23. Nowicka Mariola fizjoterapeuta m.nowicka@superszkoly.edu
24. Nyc-Gepchard Krystyna dyrektor administracyjny k.nycgepchard@superszkoly.edu
25. Omelianowicz Wiesław  nauczyciel
wychowania
fizycznego

 

w.omelianowicz@superszkoly.edu.pl

 

26.

Perczyński Tomasz

 

asystent

t.perczynski@superszkoly.edu.pl
27. Rola Jarosław dyrektor j.rola@superszkoly.edu.pl

 

28.

 

Rydzewski Jacek

 

asystent

 

j.rydzewski@superszkoly.edu.pl

29. Serwa Julia wychowawca  j.serwa@superszkoly.edu.pl
30. Stesłowicz Dominika wychowawca d.steslowicz@superszkoly.edu.pl

31.

Sulima Kamil
wspierający nauczyciel,
administrator strony szkolnej

 

k.sulima@superszkoly.edu.pl

32. Szabowska Katarzyna wychowawca k.szabowska@superszkoly.edu.pl

 

33.

 

Szappanos Bartłomiej

wychowawca,
koordynator klubików 
b.szappanos@superszkoly.edu.pl
34. Justyna Śpiegowska asystent j.spiegowska@superszkoly.edu
35. Wadecka Magdalena  asystent m.wadecka@superszkoly.edu.pl
36. Waloszek Maciej logopeda m.waloszek@superszkoly.edu.pl
37. Wróblewski Kamil asystent k.wroblewski@superszkoly.edu.pl

38.

Zabielska Monika

wychowawca

m.zabielska@superszkoly.edu.pl
39. Zaboklicka Anna wychowawca a.zaboklicka@superszkoly.edu.pl