Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami.


W skład Rady wchodzą przedstawiciele klas.

Prezydium Rady:
Przewodniczący – Michał Araszkiewicz
Wiceprzewodnicząca – Grażyna Teofilak
Członek/Sekretarz – Blanka Żukowskia

Kontakt mailowy:
rada.rodzicow.sp@gmail.com
szkolenie AAC rodzice