Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami.

ROK 2023/2024

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Beata Kozłowska (Skuterowa)
Zastępca Przewodniczącej: Katarzyna Kowalska (Bronowska)
Zastępca Przewodniczącej: Edyta Kielan (Skuterowa)

Skarbnik: Aneta Zyglewska (Skuterowa)
Sekretarz: Katarzyna Michalska (Bronowska)

Kontakt:

Mail: radarodzicowskuterowa9@wp.pl

Nr r-ku bankowego 30 1020 1026 0000 1002 0496 8246 BANK PKO BP

 

ARCHIWUM
W skład Rady wchodzą przedstawiciele klas.

Prezydium Rady:
Przewodniczący – Michał Araszkiewicz
Wiceprzewodnicząca – Grażyna Teofilak
Członek/Sekretarz – Blanka Żukowskia

Kontakt mailowy:
rada.rodzicow.sp@gmail.com
szkolenie AAC rodzice