Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe13 – 26 lutego 2023 r
Wiosenna przerwa świąteczna6-11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2022 r. (wtorek)
11 listopada 2022 (piątek)
6 stycznia 2023 r. (piątek)
1-3 maja 2023 r. 
8 czerwca 2023 r. (czwartek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych14 październik 2022 r. (piątek)
31 pazdziernik 2022 r. (piątek)
2 maj  2023 r. (wtorek)
9 czerwca 2023 r. (piątek)
 Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy)
online
27 września 2022 r. – Wawer
30 stycznia 2023 r. – Wawer
19 czerwca 2023 r. – Wawer
Terminy związane z klasyfikacją
semestralną i roczną
23 stycznia 2023 r. – Wawer
12 czerwca 2023 r. – Wawer