Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe31 stycznia – 13 lutego 2022 r
Wiosenna przerwa świąteczna14-19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2021 r. (poniedziałek)
11 listopada 2021 (czwartek)
6 stycznia 2022 r. (czwartek)
1-3 maja 2022 r. 
16 czerwca 2022 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych14 październik 2021 r. (czwartek)
12 listopad 2021 r. (piątek)
7 styczeń 2022 r. (piątek)
17 czerwca 2022 r. (piątek)
 Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy)
online
8 września 2021 r. – Wawer
25 stycznia 2022 r. – Wawer
14 czerwca 2022 r. – Wawer
Terminy związane z klasyfikacją
semestralną i roczną
25 luty 2022 r. – Wawer
14 czerwca 2022 r. – Wawer