DYREKTORJAROSŁAW ROLA
WICEDYREKTOR – AGATA LIPERT

Szkoła Podstawowa
Niepubliczna

Pozaszkolna Placówka
Specjalistyczna

Biofeedback