Szkoła Podstawowa
Niepubliczna

Pozaszkolna Placówka
Specjalistyczna

Biofeedback