Terapia pedagogiczna

Celem nadrzędnym indywidualnych zajęć terapii pedagogicznej jest  praca nad wzrostem umiejętności poznawczych uczniów. Specjaliści pracują w oparciu o indywidualizację metod i technik terapeutycznych a także dostosowanie ich do dysfunkcji w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, komunikacyjnym,. Zajęcia opierają się na stymulacji rozwoju społecznego i budowaniu poczucia bezpieczeństwa z poszanowaniem autonomii i potrzeb uczniów. Ćwiczenia odbywają się w stałej strukturze czasu działań oraz przestrzeni. Terapia skupia się na rozwoju umiejętności grafomotorycznych, samodzielności, percepcji, pamięci, myślenia a także nauki zabawy, wykorzystania przedmiotów w sposób zgodny z przeznaczeniem i samodzielności. Główne cele terapeutyczne terapii pedagogicznej to:

 • osiąganie gotowości zadaniowej uczniów,
 • koncertowanie uwagi na polecenia/ zadania/ przedmioty,
 • wzrost sprawności grafomotorycznej,
 • sprawność manualna
 • wzrost umiejętności szkolnych,
 • sprawność i koordynacja wzrokowo- ruchowa
 • samodzielność w zakresie samoobsługi,
 • naśladowanie czynności drugiej osoby,
 • rozwijanie umiejętności planowania ruchów i sekwencji wykonywania czynności.

 

Terapeuci są wrażliwi na rozwój potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów. Doceniają i podkreślają nawet najmniejsze postępy, dają okazję do wykazywania się samodzielnością przez podopiecznych. Ważne jest także rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez stosowanie różnorodnych metod terapeutycznych. Podczas zajęć stosowane są elementy następujących metod i terapii:

 • Metoda 18 struktur wyrazowych
 • Kinezjologia edukacyjna wg Denisona
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne
 • Metoda F. Affolter
 • Metoda opowieści ruchowej J.C.Thulin
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Metoda leczniczo – pedagogiczna J. Magnuskiej
 • Metoda m. Ch. Knillów
 • Niedyrektywna terapia zabawowa
 • Sensoplastyka
 • Dziecięca matematyka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Bon Depart- Dobrego Startu
 • Metoda Peto
 • Metoda Marianne Frostig
 • Trening widzenia – metoda oparta na autorskim programie pani Doroty Koman
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Metoda komunikacji TEACCH E. Schopplera
 • Terapia behawioralna
 • Terapia ręki
 • Terapia komunikacji
 • Metody AAC

Terapeuci pedagogiczni w naszej szkole prowadzą też obserwacje na terenie klas. Ściśle współpracują z innymi specjalistami oraz wychowawcami w celu ustalenia jak najlepszych strategii terapeutyczno- edukacyjnych dla naszych uczniów. Prowadzą funkcjonalne diagnozy umiejętności poznawczych, na których oparte są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Nauczyciel terapeuta powinien pamiętać, że podstawą organizacji oddziaływań terapeutycznych jest przede wszystkim:

 • NIE SZKODZIĆ
 • NIE OŚMIESZAĆ
 • NIE DYSKWALIFIKOWAĆ
 • NIE KARAĆ ZA TO, CO NIE STANOWI WINY CZŁOWIEKA
 • NIE POGŁĘBIAĆ ISTNIEJĄCYCH ZABURZEŃ
 • NIE PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO POWSTAWANIA NOWYCH.