Zajęcia
z fizjoterapeutą

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia
z logopedą

Zajęcia z pedagogiem
specjalnym