Religia

W naszej placówce lekcje religii prowadzi Pan Mariusz. Zajęcia realizowane są zgodnie z założeniami IPET:

  1. Uwrażliwienie na obecność Boga w: człowieku, otaczającym świecie i stworzeniach
  2. Relacja osobowa: Bóg-ja, ja- Bóg
  3. Poczucie przynależności do wspólnoty Kościoła
  4. Postrzeganie Boga jako bliskiego, kochającego Abbę (Tatusia)
  5. Sakramenty i sakramentalia
  6. Pismo Święte: Stary i Nowy Testament
  7. Nabożeństwa
  8. Święci Kościoła
  9. Rok liturgiczny