Funkcjonowanie
osobiste

i społeczne

Zajęcia rozwijające
komunikowanie się

Zajęcia rozwijające
kreatywność

Wychowanie
fizyczne

Zajęcia
rewalidacyjne

Zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze

Religia