Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju są zajęciami specjalistycznymi, skierowanymi do dzieci o nietypowej ścieżce rozwoju, z zaburzeniami, deficytami rozwojowymi.

Ideą przyświecającą zajęciom jest usprawnianie funkcjonowania i stymulacja rozwoju od pierwszych miesięcy życia dziecka aż do momentu pójścia do szkoły. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce zbiera się zespół specjalistów, który obejmuje zależnie od potrzeb m. in.: pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutę SI czy fizjoterapeutę. Specjaliści wspólnie opracowują Indywidualny Program Terapeutyczny, tak by prowadzone zajęcia mogły wszechstronnie stymulować rozwój dziecka, umożliwić rozwijanie posiadanych umiejętności, pobudzać zmysły, aktywizować, korygować ścieżkę rozwojową, zarówno w aspekcie poznawczym, społecznym, komunikacyjnym jak i ruchowym.

Obszarem pracy, o którym szczególnie pamiętamy jest współpraca z rodziną, udzielenie niezbędnego wsparcia, zapewniającego właściwe funkcjonowanie i komfort psychiczny nie tylko wychowanka, ale i członków rodziny.

Najważniejsze jest dobro dziecka, dlatego też specjalnemu dostosowaniu podlega nie tylko harmonogram, środki, metody, formy pracy, ale także całe środowisko zewnętrzne – zajęcia mogą odbywać się zarówno w naszej placówce jak i domu rodzinnym, przedszkolu czy innych miejscach (zarówno jednorazowo jak i cyklicznie).