EEG  Biofeedback

          EEG Biofeedback to metoda terapii usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Polega ona na harmonizowaniu fal mózgowych odpowiedzialnych za określone, zaburzone funkcje np. poznawcze, intelektualne, emocjonalne, inne…. Terapia ta daje możliwość wzmocnienia uważności wzrokowej, wzmocnienia koncentracji uwagi, poprawy pamięci a więc tych  obszarów ,które bezpośrednio wpływają na  zdobywanie przez uczniów   umiejętności szkolnych. Treningi prowadzone są w formie atrakcyjnych gier ,których akcja jest kierowana przez samego grającego, w granicach określonych schematem treningu.  Grający koncentrując myśli na określonym fragmencie gry, uaktywnia konkretne obszary w mózgu ,które projektujący trening, zaplanował modyfikować. Rodzaj gier jest ważnym elementem składowym tej terapii .Gry są atrakcyjne i mobilizują grającego do aktywności.  Dobrą pracę w trakcie treningu komputer  nagradza oklaskami a nawet fanfarami. Terapia EEG Biofeedback  daje grającemu poczucie sprawstwa, jest bezpieczna i atrakcyjna.

                                                                                                                                                                                                                                                      Dorota Koman