Straż

Pokaz  sprzętu jakim dysponuje jeden z zaprzyjaźnionych zastępów straży pożarnej.