Sensorycznie Fantastycznie

Klubik przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów i dzieci nisko funkcjonujących. Głównym celem klubiku jest wieloaspektowa stymulacja zmysłów. Na zajęciach będą  wykorzystywane elementy stymulacji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, zapachowej i smakowej. Treści programowe zostały tak skonstruowane, by bodźce które oddziałują na siebie i docierają do uczestników, były uporządkowane i każdy ze zmysłów rozwijał się w sposób harmonijny.

Zabawy sensoryczne

Zabawy pobudzające zmysły: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. Namacalne doświadczanie otoczenia ma zachęcić do poznawania, odkrywania i rozwoju. Uczniowie w ten sposób poznają nie tylko siebie, ale równie zjawiska zachodzące wokół. Zajęcia mają na celu rozwój dziecka poprzez integrację sensoryczną, czyli poznawanie świata wielozmysłowo. Zabawy sensoryczne pobudzają do interakcji z otoczeniem.

Co mi w duszy gra

Głównym celem klubiku jest rozwijanie zmysłu słuchu oraz wyczucia rytmu i rozbudzanie wrażliwość na różne dźwięki. Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowej, wzmacnianie spostrzegawczość i rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez muzykę. Podczas słuchania różnego rodzaju utworów dzieci będą uczyć się odpowiednio reagować na różne dźwięki i tony, nabywać umiejętności intonacji własnym głosem cicho, głośniej, głośno, wolno, szybciej, bardzo szybko. Będzie można poznawać różne rytmy i starać się odtwarzać je, wystukując dźwięki na przykład  drewnianymi patyczkami. Zabawy grupowe: taniec, piosenki z pokazywaniem mają na celu rozweselenie uczniów, danie im poczucia bezpieczeństwa w grupie.

Barwne dźwięki

Głównym celem klubiku jest rozwijanie zmysłu słuchu oraz rozbudzanie wrażliwość na różne dźwięki, odwzorowanie usłyszanej muzyki wykonując prace plastyczne. Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowej, wzmacnianie spostrzegawczość poprzez muzykę. Podczas słuchania różnego rodzaju utworów dzieci będą uczyć się odpowiednio i szybko reagować na różne dźwięki i tony – np. malować na kartce zasłyszane dźwięki. Podczas zajęć będzie można posłuchać też ciekawych utworów literackich przeplatanych muzyką.