Klubik Małego Poligrafa
Podczas zajęć uczniowie wykonują proste prace manualne. Nacisk kładziony jest na samodzielne wykonanie pracy technicznej wg instrukcji. Zazwyczaj wiodąca jest jedna czynność np. laminowanie lub obsługa niszczarki. 

Ozdoby
Na klubiku wykonywane są proste ozdoby.  Związane są one ze świętami, konkursami, warsztatami plastycznymi, zamówieniem np. laurka. W związku ze zróżnicowanym funkcjonowaniem uczniów, nadrzędnym celem pracy twórczej, będzie jej prostota w wykonaniu.

Na początku zajęć następuje krótkie omówienie celu pracy – poznanie ciekawej techniki czy wykonanie konkretnych ozdób. Następnie, angażowany jest każdy uczeń do pracy. Pod koniec, sprzątana jest sala, zabezpieczane są ozdoby. Możliwa jest relaksacja, odpoczynek czy inna aktywność ucznia.