1 września 2021 tradycyjnie o godzinie 9 w auli szkolnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Oficjalną część rozpoczęto od  wspólnego odśpiewania hymnu narodowego i szkolnego. Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych i głos zabrała nowa dyrektor Pani Agata Lipert.  Nowy rok szkolny został uroczyście otwarty! Ogromny entuzjazm, zapał oraz optymizm i doskonałe warunki do nauki oraz rozwoju dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych zapewnią nam w tym roku szkolnym z pewnością sporo sukcesów.