Pierwszy Tydzień Lata w Mieście

Zanim Nasi uczniowie na dobre odpoczną od szkoły. W placówce odbywa się „Lato w Mieście”. Na początku, uczestnicy rozmawiali ze sobą. Było o emocjach, potrzebach, pogodzie, planie dnia, było też powitanie na śpiewająco.

Uczestnicy projektu wylepili, wycięli i pomalowali różne swoje emocje w postaci masek.

Przyjechały do nas alpaki. Uczestnicy chętnie się nimi zajmowali. Prowadzili na smyczce, karmili i przytulali się.

Grupa kucharzy wykonała pizzę. Wyszła puszysta i chrupka.