14 października 2021 roku za Naszymi murami odbył się „Dzień Edukacji Narodowej” W tym feralnym dniu mogliśmy oficjalnie powitać nowych uczniów i nowo powstały Samorząd Szkolny w Naszej szkole. W tym roku w dużo większym gronie niż w poprzednim. Uczestniczyła również dyrekcja. Na koniec wydarzenia podziękowania i nagrody dla nauczycieli i pracowników za wykonaną pracę. Bardzo się cieszymy ze w tym Roku Szkolnym, szkoła zyskała dużo uczniów.