Wychowawca: Bartek Szappanos
Nauczyciel wspierający: Agnieszka Miros