Wychowawca: Agnieszka Kiełkiewicz
Asystent: Krzysztof Bugalski

Warszawskie Powiązki

Muzeum Geologiczne

Robimy Pizzę

Andrzejki


Kolędowanie