Wychowawca: Faustyna Chwalczuk

Asystentka: Monika Wojtasz

Portrety Dzieci

Zajęcia z zapachami

Zajęcia plastyczne

Urodziny

Różne aktywności

Praca plastyczna

– Mikołajki

Mikołajki

Aktywizacja

Malowanki


Posiłki-samodzielność

Wielkanoc

Wycieczka