Klasa IVH/VIC

Wychowawca: Bartłomiej Szappanos

Asystenci: Agnieszka Miros i Tomasz Perczyński

WRZESIEŃPAZDZIERNIK

 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

KWIECIEŃ