Wychowawca: Monika Zabielska

Asystenci: Marzena Możdżeńska, Tomasz Perczyński