Wychowawca: Aleksandra Targowska

Nauczyciel: Anna Zaboklicka

Asystent: Krzysztof Bugalski