Kampania wyborcza

Każda z grup wyłoniła przewodniczącego.swojej klasy. Została przeprowadzona kampania wyborcza: wszyscy kandydaci zaprezentowali się pokazując swoje mocne strony. Wkrótce odbędą się wybory Samorządu Uczniowskiego.