Gordonki cz. II

Tym razem w warsztatach uczestniczyły grupy: klasa IVG, klasa IB/IVB/VIIE, ZRW-C/klasa IIC/IVE, ZRW-H.