Dzień Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Z okazji dnia Osób Niepełnosprawnych uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się na wycieczkę do Akademii Pedagogiki Specjalnej, by uczestniczyć w wydarzeniu Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR”. Jest ona przeglądem pasji, zainteresowań, możliwości i osiągnięć artystycznych i para-artystycznych dzieci i młodzieży specjalnej troski, pełno i niepełnosprawnej, pokrzywdzonej przez los i ludzi (w tym np. własnych rodziców, w postaci sieroctwa społecznego) z różnego typu placówek opiekuńczych, wychowawczych i poprawczych – resocjalizacyjnych (domy dziecka, ośrodki lecznicze i rehabilitacyjne, specjalne i szkolno-wychowawcze, wychowawcze, socjalizacyjne, adaptacji społecznej, resocjalizacyjne, in.).
Przegląd obejmował twórczość solistów i zespołów w formule otwartej prezentacji wokalnych, wokalno-instrumentalnych, gimnastycznych, cyrkowych, tanecznych, kabaretowych, teatralnych.

https://m.facebook.com/225391577478372