wychowawca: Dorota Koman
asystent: Leszek Pękala

 

GALERIA ZDJĘĆ

Zespół klasowy funkcjonuje od września 2018 roku.

 Mamy za sobą pierwszy semestr.

Prace w Zespole klasowym realizowane są metodyką behawioralną wspieraną treningami usprawniającymi ruch celowy i manipulację.

Podstawa programowa zawierająca określone obszary pracy z uczniem bardzo ułatwia zastosowanie wymienionych metod pracy a przede wszystkim zachowanie podstawowego warunku w terapii behawioralnej, którym  jest   wyraźna struktura budowanych umiejętności z wyraźną strukturą czasowo-przestrzenną procesu uczenia. Umożliwia to ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których przebiega nauka poszczególnych umiejętności, budowanie schematów ich przebiegu minimalizujących lęk związany ze zmianą.

Uważność, nastawienie na zadania wypracowane w wyniku takiej strategii to podstawowy warunek uczenia się.

Treningi rozumienia poleceń i umiejętność ich wykonania zamyka tworzenie warunków koniecznych, aby oddziaływania edukacyjne przynosiły spodziewane rezultaty.