wychowawca: Dominika Stesłowicz

nauczyciel wspomagający: Krzysztof Luft