Dzień bez skarpetek

W naszej szkole doświadczanie wielozmysłowe jest ważne.
Niektórzy z naszych uczniów zaspokajają tę potrzebę spontanicznie każdego dnia.
Dla innych jest to wyzwanie…
Szczęśliwie w czasie obchodów „dnia bez skarpetek” dla wszystkich stało się przyjemnością!
Doświadczaliśmy nie tylko bosymi stopami. Każdy pokonał sensoryczny tor przeszkód zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. W parach lub solo, ze wsparciem  lub bez niego, …
Planowana jest kolejna edycja tego fantastycznego dnia!