Święto Niepodległości

W związku z obchodami Święta Niepodległości zorganizowaliśmy dla naszych wychowanków warsztaty mające na celu kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Podczas spotkania na auli odbyła się prezentacja naszych symboli narodowych, śpiewanie uczestniczące hymnu narodowego. Uczniowie i uczennice wykonali wspólnymi siłami flagę sensoryczną.