Wyjście do Mszę

   Dnia 15 maja wyszliśmy do kościoła pod opieką nauczycieli i asystentów. Uczestniczyliśmy we mszy świętej której przewodniczył Ksiądz Konrad Hasior. Po Eucharystii wszyscy otrzymali specjalne błogosławieństwo kapłańskie o dalszą opiekę nad Naszymi rodzinami.