Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Zajęcia plastyczno-muzyczne

 Bajkolandia/Baju-Baj

Samoobsługa

Jaki tu spokój

Klub młodego artysty

2

Zosia Samosia

Prace domowe Barwne dźwięki Mały odkrywca Zawirowania muzyczne
3

Gry i zabawy muzyczne i plastyczne

Rewolucje w kuchni Klub Gracza Tak mówi Pismo Święte

Klubik Małego Poligrafa

4

Przypowieść o talentach Morskie opowieści Masażyki w rytm muzyki

Literki i cyferki

Dookoła świata

5

Ozdoby