Nasze placówki są przystosowane i wyposażone zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Szkoła znajduje się przy ulicy Bronowskiej 18 w dzielnicy Wawer. Mieści się w nowoczesnym trzypiętrowym budynku.

 • zlokalizowana jest na ogrodzonej i zamykanej bramą działce
 • dysponuje miejscami parkingowymi na wydzielonym terenie
 • dysponuje ogródkiem pełniącym funkcję wypoczynku i miejsca plenerowych uroczystości.

Architektoniczne udogodnienia w budynku to m.in.:

 • zewnętrzny podjazd dla wózków
 • wewnątrz winda
 • toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami specjalistycznymi:

 • salą rehabilitacyjną przystosowaną do prowadzenia zajęć Integracji sensorycznej
 • gabinetami logopedycznymi
 • gabinetami indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
 • pracownią EEG Biofeedback
 • tablicą interaktywną, specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem ułatwiającymi obsługę komputera
 • gabinetem psychologa
 • gabinetem pielęgniarki szkolnej
 • kuchnią
 • wielofunkcyjną aulą
 • salkami czynności pielęgnacyjnych

Sale lekcyjne wyposażone są w:

 • odpowiednio dostosowane stanowiska pracy uczniów (regulowane, mobilne stoliki z blatami umożliwiającymi prawidłową postawę przy pracy, z podpórkami pod łokcie, z ogranicznikami ułatwiającymi utrzymanie porządku na stoliku, z folią antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się przedmiotów na ławkach),
 • stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu do dyspozycji nauczyciela i uczniów,
 • sprzęt audiowizualny – odtwarzacz cd i magnetofon,
 • pomoce dydaktyczne przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci (np. laminowane karty pracy, przedmioty o fakturowych powierzchniach);
 • pomoce do niewerbalnej komunikacji (indywidualnie projektowane i wykonywane książki komunikacyjne z symbolami PCS i piktogramami, tablice literowe, tablice tematyczne, kalendarze dnia, system oznaczeń ułatwiających orientację w pomieszczeniach, komunikatory elektroniczne),
 • relaksacyjnie zaaranżowane kąciki do odpoczynku.