W Szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski. Każdego roku uczniowie wybierają przewodniczącego klasy, a następnie przeprowadzamy wybory do samorządu szkolnego. W roku szkolnym 2019/2020 w jego skład wchodzą:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Viceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Samorządem opiekuje się pani Katarzyna Małkowska.