Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe04 stycznia – 15 stycznia 2021 r
Wiosenna przerwa świąteczna1-6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
11 listopada 2020 r. (środa)
1 stycznia 2021 r. (piątek)
6 stycznia 2021 r. (środa)
3 maja 2021 r. (poniedziałek) 
3 czerwca 2021 r. (czwartek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych14 październik 2020 r. (środa)
2 listopad 2020 r. (poniedziałek)
21-22 grudzień 2020 r. ( poniedziałek i wtorek)
4 czerwca 2021 r. (piątek)
 Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy)
online
7-19 października 2020 r. – Wawer
3-15 luty 2021 r. – Wawer
15-24 czerwca 2021 r. – Wawer
Terminy związane z klasyfikacją
semestralną i roczną
2 luty 2021 r. – Wawer
15 czerwca 2021 r. – Wawer