Wybory

Klasa Pana Bartka przygotowała kandydata do samorządu – Jakuba. Odbyła się kampania plakatowa i głosowanie. Nasz kandydat otrzymał całe dwa głosy.