ROK 2022/2023

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: 
Zastępca Przewodniczącego: 
Skarbnik: 
Sekretarz: 

Kontakt:

Mail: radarodzicowskuterowa9@wp.pl

Nr r-ku bankowego:  30 1020 1026 0000 1002 0496 8246 BANK PKO BP

 

 

ROK SZKOLNY 2021-2022

 

ROK SZKOLNY 2019-2020