Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący:
Zastępca Przewodniczącego:
Skarbnik:
Sekretarz: 

Kontakt:

Mail: radarodzicowskuterowa@gmail.com

Nr r-ku bankowego: 42 1020 1042 0000 8202 0427 2191 

 

 

ROK SZKOLNY 2019-2020