Baza lokalowa

Nasze placówki są dobrze przystosowane i wyposażone do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Szkoła przy ul. Skuterowej 9:

 • mieści się w nowoczesnym dwupiętrowym budynku,
 • zlokalizowana jest na ogrodzonej i zamykanej bramą działce,
 • dysponuje miejscami parkingowymi na wydzielonym terenie,
 • dysponuje ogródkiem pełniącym funkcję placu zabaw i miejsca plenerowych uroczystości.

 

 

Architektoniczne udogodnienia w budynku to m.in.:

 • zewnętrzna platforma dla wózków,
 • wewnątrz 8-osobowa winda,
 • toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami specjalistycznymi:

 • salą rehabilitacyjną,
 • salą do prowadzenia zajęć Integracji Sensorycznej,
 • gabinetem logopedycznym,
 • gabinetami indywidualnych zajęć rewalidacyjnych,
 • gabinetem psychologa,
 • 7-stanowiskową pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu, mobilną tablicą interaktywną, specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem ułatwiającymi obsługę komputera,
 • gabinetem pielęgniarki szkolnej,
 • kuchnią,
 • biblioteką,
 • salką czynności pielęgnacyjnych.

Sale lekcyjne wyposażone są w:

 • odpowiednio dostosowane stanowiska pracy uczniów (regulowane, mobilne stoliki z blatami umożliwiającymi prawidłową postawę przy pracy, z podpórkami pod łokcie, z ogranicznikami ułatwiającymi utrzymanie porządku na stoliku, z folią antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się przedmiotów na ławkach),
 • stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu do dyspozycji nauczyciela i uczniów,
 • sprzęt audiowizualny – odtwarzacz cd i magnetofon, projektor multimedialny i ekran,
 • pomoce dydaktyczne przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci (wypukłe mapy, globusy, laminowane karty pracy, przedmioty o fakturowych powierzchniach),
 • pomoce do niewerbalnej komunikacji (indywidualnie projektowane i wykonywane książki komunikacyjne z symbolami PCS i piktogramami, tablice literowe, tablice tematyczne, kalendarze dnia, system oznaczeń ułatwiających orientację w pomieszczeniach, komunikatory elektroniczne),
 • relaksacyjnie zaaranżowane kąciki do odpoczynku.