Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.
Zakończenie I semestru 27 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe 13-26 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Dni wolne od zajęć 1 listopada 2022 r.
11 listopada 2022 r.
6 stycznia 2023 r.
1-3 maja 2023 r.
8 czerwca 2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych 14 października 2022 r.
31 października 2022 r.
2 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy)1 26 września 2022 r. – Białołęka
27 września 2022 r. – Wawer
30 stycznia 2023 r. – Białołęka, Wawer
19 czerwca 2023 r. – Białołęka, Wawer
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną2
– RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA
26 sierpnia 2022
26 września 2022 r. – Białołęka
27 września 2022 r. – Wawer
23 stycznia 2023 r. – Białołęka, Wawer
12 czerwca 2023 r. – Białołęka, Wawer

1 Ze względów sanitarno-epidemiologicznych zebrania mogą odbywać się on-line za pomocą aplikacji Teams
2 jw.