Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14-19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Dni wolne od zajęć1 listopada 2021 r.
11 listopada 2021 r.
6 stycznia 2022 r.
7 stycznia 2022 r.
1-3 maja 2022 r.
16 czerwca 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych14 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
17 czerwca 2022 r.
Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy)18 września 2021 r. – Białołęka
9 września 2021 r. – Wawer
24 stycznia 2022 r. – Białołęka
25 stycznia 2022 r. – Wawer
13 czerwca 2022 r. – Białołęka
14 czerwca 2022 r. – Wawer
Dodatkowe terminy Rad Pedagogicznych20 września 2021
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną2
– RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA
24 stycznia 2022 r. – Białołęka
25 stycznia 2022 r. – Wawer
13 czerwca 2022 r. – Białołęka
14 czerwca 2022 r. – Wawer

1 Ze względów sanitarno-epidemiologicznych zebrania mogą odbywać się on-line za pomocą aplikacji Teams
2 jw.