Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.
Zakończenie I semestru 31 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe 15-28 stycznia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 listopada 2023 r.
1 maja 2024 r.
3 maja 2024 r.
30 maja 2024 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.
Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy)1 11-12 września 2023 r.
5-9 lutego 2024 r.
11-14 czerwca 2024 r.
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną2
– RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA
29 stycznia 2024 r.
10 czerwca 2024 r.
Dodatkowe terminy Rad Pedagogicznych2 28 sierpnia 2023 r.
18 września 2023 r.

1 Ze względów sanitarno-epidemiologicznych zebrania mogą odbywać się on-line za pomocą aplikacji Teams
2 jw.