Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe4-17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna1-6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć11 listopada 2020 r.
1 stycznia 2021 r.
6 stycznia 2021 r.
3 maja 2021 r.
3 czerwca 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć14 października 2020 r.
2 listopada 2020 r.
4 stycznia 2021 r.
5 stycznia 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy)16-16 października 2020 r. – Białołęka
7-19 października 2020 r. – Wawer
2-12 lutego 2021 r. – Białołęka
3-15 lutego 2021 r. – Wawer
15-24 czerwca 2021 r. – Białołęka
15-24 czerwca 2021 r. – Wawer
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną21 lutego 2021 r. – Białołęka
2 lutego 2021 r. – Wawer
14 czerwca 2021 r. – Białołęka
15 czerwca 2021 r. – Wawer

1 Ze względów sanitarno-epidemiologicznych zebrania odbywają on-line za pomocą aplikacji Teams
2 jw.