Niespodziewani goście

Do szkoły przyjechali goście. Czytali fascynującą książkę o kosmosie. Wszyscy zapisali się na lot do gwiazd albo i dalej.