Zajęcia poranne

Zajęcia poranne z elementami zajęć sensorycznych