Wyprawa na cmentarz

Wyprawa na cmentarz Powązkowski z klasami IB VB VIB VIIB VIIIB