Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne – stempelki z ziemniaków