Relaksacja

Bezpieczna droga do
szkoły

Scieżka z
aktywnościami

Wyjście na cmentarz

Dzień Niepodległości

Teatr „Baj” – Spaghetti

Pierwszy śnieg za
oknem

Poznajemy Emocje

Grafomotoryka

Andrzejki 2022