pod, nad, w…

Zajęcia utrwalające pojęcia: pod, nad, w, obok, za i przed